Klefstad f?rlag


Klefstad f?rlag ?r ett familjef?rlag med bas i ?sterg?tland och r?tter fr?n ?sterlen. Sedan 2007 ger vi ut kokb?cker med recept ur familjens vaxduksb?cker fr?n 1852 och fram?t. B?ckerna ?r alla i den strikta bruna vaxduksp?rmen medan insidan rymmer inspirerande f?rgfoton. Bakboken I mormors bers? ?versattes till engelska och f?ljdes av konserveringsboken I mormors skafferi. L?s mer om v?ra b?cker i media. Best?ll g?rna v?ra b?cker direkt fr?n f?rlaget p? Klefstad g?rd.

I mormors bers?
I mormors skafferi

L?s g?rna mer om oss i media eller p? Facebook.